Artist Statement

Artist Statement
Glädje , kraft och hopp. Stygn för stygn.
Joy, power, and hope. Stitch by stitch.

”Jag vill att min konst ska visa på varje människas inneboende kraft, ge en liten glimma av hopp, och ibland också locka fram ett litet leende”

”I want my art to show the power within every human being, give a glimmer of hope, and sometimes even bring out a little smile.”